Topics GREEN world Stories & Images about us contact us

myGREENnews.com

Home »  GREEN world »  UN & NGOs
Topics
politics
business
society
culture
GREEN World
development
education
communication
environment
health
human rights
UN & NGOs
Stories & Images
people
regional
photo journal

Right Livelihood-priset 2010 hedrar gräsrötternas förändringskraft

Right Livelihood, Stockholm, 03 October 2010
 

I år nominerades 120 kandidater från 51 länder, varav 69 från s.k. utvecklingsländer. 2010 års Right Livelihood-pris går till fyra pristagare som delar på prissumman 200.000 €:

NNIMMO BASSEY (Nigeria) får priset "för att ha avslöjat oljeproduktionens fruktansvärda ekologiska och mänskliga konsekvenser och för sitt inspirerande arbete för att stärka miljörörelsen i Nigeria och globalt". more >>

Biskop ERWIN KRÄUTLER (Brasilien) hedras "för sin livslånga insats för urprungsbefolkningens mänskliga och ekologiska rättigheter och för sina enträgna ansträngningar att rädda Amazonas skogar". more >>

SHRIKRISHNA UPADHYAY och organisationen SAPPROS (Nepal) erkänns "för att under många år visat på kraften i en mobilisering av lokala samhällen mot fattigdomens många orsaker, även under hot av politiskt våld och instabilitet". more >>

Organisationen PHYSICIANS FOR HUMAN RIGHTS - ISRAEL (Israel) hedras "för sin outtröttliga kamp för allas rätt till hälsa i Israel och Palestina". more >>

Jakob von Uexkull, grundare för Right Livelihood-priset, noterade efter juryns beslut att:

“Verklig förändring börjar på gräsrotsnivå: läkare som inte väntar på politiker innan de agerar för att sätta stopp för onödigt lidande i Mellanöstern; bybor som själva tar sig ur sin extrema fattigdom; och miljörörelser som förenar de som drabbats av ekologisk förödelse. Kombinera detta lokala engagemang med ett målinriktat arbete för t.ex. ursprungsbefolkningars rättigheter, så förstår man varför detta års Right Livelihood-pris, återigen, erbjuder förebilder vars arbetssätt och övertygelser kan användas av människor världen över.”

Bakgrund:

Right Livelihood-priset, som ofta kommit att kallas "det Alternativa Nobelpriset", grundades 1980 och delas varje år ut i Sveriges Riksdag med stöd från samtliga svenska riksdagspartier "för att hedra och stödja de som funnit praktiskt genomförbara lösningar på vår tids största utmaningar”. Jakob von Uexkull grundade priset 1980. Priset finansieras av enskilda, privata donatorer.

photo: logo
UN & NGOs »
Experienced japanese diplomat to head UN political office in Timor-Leste
"ANGEL OF BURUNDI" - Marguerite Barankitse
UN almost doubles amount of funds urgently needes to feed Niger´s hungry
top TOP
imprint | disclaimer